Macháček Karel, MUDr.

Macháček Karel, MUDr.

MUDr. Karel Macháček (11. 1. 1916 v Brandýse nad Labem – 4. 7. 2005 v Canvey Islandu)

Vojenský lékař, nositel řady britských i československých vojenských vyznamenání.
30. října 2001 mu bylo uděleno čestné občanství města Kyjova za účast v odboji během druhé  světové války, za práci ve studentském hnutí a za významný podíl na uznání
17. listopadu jako Mezinárodního dne studenstva.