Navrátil Kliment, Ing.

Ing. Kliment Navrátil

Ing. Kliment Navrátil (1. 7. 1925 v Bukovanech – 5. 2. 2006 Praha-Veleslavín )

  • Folklorista, muzikant a zakládající člen Slováckého krúžku v Kyjově, lesní inženýr
  • Čestné občanství města Kyjova mu bylo uděleno in memoriam 26. dubna 2015 
  • Oceněn za osobní podíl na rozvoji folklórních tradic, za badatelské úsilí v oblasti folklóru a za šíření folklórních tradic kyjovského Dolňácka