Navrátil Kliment, Ing.

Navrátil Kliment, Ing.

Ing. Kliment Navrátil (1. 7. 1925 v Bukovanech – 5. 2. 2006 Praha-Veleslavín )

Folklorista, muzikant a zakládající člen Slováckého krúžku v Kyjově, lesní inženýr.
26. dubna 2015 mu bylo, in memoriam, uděleno čestné občanství města Kyjova za osobní podíl na rozvoji folklórních tradic, za badatelské úsilí v oblasti folklóru a za šíření folklórních tradic kyjovského Dolňácka.