Tureček Bohumil

Bohumil Tureček

Bohumil Tureček (16. 10. 1902 v Kyjově – 28. 4. 1982 v Brně)  

  • Architekt, projektant a urbanista
  • Čestné občanství města Kyjova mu bylo uděleno in memoriam 21. prosince 2004 
  • Oceněn za rozsáhlé a všeobecně uznávané celoživotní dílo architektonické, a to zároveň jako spolutvůrci tzv. brněnského meziválečného funkcionalismu se záběrem do oblasti urbanistické, osvětové, pedagogické i publikační