Tureček Bohumil

Tureček Bohumil

Bohumil Tureček (16. 10. 1902 v Kyjově – 28. 4. 1982 v Brně)  

Architekt, projektant, urbanista. 21. prosince 2004 mu bylo, in memoriam, uděleno čestné občanství města Kyjova za rozsáhlé a všeobecně uznávané celoživotní dílo architektonické, a to zároveň jako spolutvůrci tzv. brněnského meziválečného funkcionalismu se záběrem do oblasti urbanistické, osvětové, pedagogické i publikační.