Vašíček Vladimír

Vladimír Vašíček

Vladimír Vašíček (29. 9. 1919 v Mistříně – 29. 8. 2003 v Svatobořicích-Mistříně)

  • Abstraktní malíř, restaurátor církevního umění a filozof
  • Čestné občanství města Kyjova mu bylo uděleno 11. června 2002 
  • Oceněn za celoživotní výtvarné dílo, které vyjadřuje barvitost Kyjovského Slovácka