Vašíček Vladimír

Vašíček Vladimír

Vladimír Vašíček (29. 9. 1919 v Mistříně – 29. 8. 2003 v Svatobořicích-Mistříně)

Abstraktní malíř, restaurátor církevního umění, filozof. 11. června 2002 obdržel čestné občanství města Kyjova za celoživotní výtvarné dílo, které vyjadřuje barvitost Kyjovského Slovácka.