Obnova místních komunikací v Kyjově: ulice Mlýnská, Nádražní

IMG_20210621_165123

Předmětem projektu byla oprava místních komunikací (včetně napojení na navazující komunikace) ve městě Kyjov, a to konkrétně na ulicí Mlýnská a ulici Nádražní. Součástí opravy komunikace Mlýnská bylo rovněž vybudování podélných parkovacích stání a rekonstrukce přilehlého levostranného chodníku.

Délka opravovaného úseku komunikace na ulici Mlýnská byla 226 metrů a na ulici Nádražní 543 metrů. Obě předmětné komunikace byly ve velmi špatném technickém stavu - asfaltobetonový kryt byl značně poškozen, a to zejména v krajích komunikace, kde se objevovaly výtluky a značné povrchové nerovnosti. Tento nevyhovující stav komunikací souvisí s frekvencí dopravy v těchto úsecích.

Rozpočet a financování:

  • Celkové předpokládané realizační výdaje: 8.561.952,00 Kč vč. DPH

Předpokládaná výše dotace: 4.187.423,00 Kč (dotační program: PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+, podprogram: 117D823 Podpora obcí nad 10 000 obyvatel, dotační titul: 117D8230A Podpora obnovy místních komunikací)

Termín realizace:

  • výběrové řízení na zhotovitele stavby: 07 – 09/2020
  • realizace stavebních prací: 04 – 06/2021

Přiložené soubory

Galerie