Vybudování odborných učeben při ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice

IMG_20210611_093735

ksdrtnibikCílem projektu je vybudování 3 učeben (počítačová učebna, keramická dílna a dílna s pracovními stoly) ve stávajícím podkroví základní školy a na základě toho prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností žáků základní školy, a tím zvýšit reálnou uplatitelnost těchto žáků na trhu práce.
V rámci projektu bude rovněž vybudován bezbariérový přístup k prostorám základní školy.

Harmonogram:

  • Začátek stavebních prací: 22.6.2020
  • Dokončení stavebních prací: 18.1.2021

 Rozpočet:

  • Celkové náklady: 15 597 040,74 Kč
  • Výše dotace: 13 652 928,78 Kč

Přiložené soubory

Galerie