Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově

IMG_20201202_124358

Loga IROPProjekt byl podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem projektu byly stavební úpravy spojené s modernizací dvou odborných učeben - učebny IT a přírodovědy, dále pak výstavba nové venkovní učebny přírodovědy v atriu ZŠ, stavební úpravy schodiště a realizace dvou bezbariérových ramp. Projekt rovněž zahrnoval pořízení vybavení učeben, úpravy venkovního prostranství a zajištění vnitřní konektivity a internetového připojení do učebny IT a přírodovědy.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na Základní škole Dr. Joklíka v Kyjově. Nástrojem pro dosažení cíle byla modernizace 2 interiérových učeben IT a přírodovědy (modernizace řešila výměnu stávajících podlah za nové, výměnu a doplnění vnitřního vybavení, úpravy elektro) a výstavba nové venkovní učebny přírodovědy v atriu ZŠ spojená se stavebními úpravami zpevněných ploch a výstavbou bezbariérové rampy a schodiště. Prostor átria byl dále doplněn o jezírko, vyvýšené záhony, lavičky a další mobiliář. Součástí projektu byla také výsadba doplňkové zeleně v prostorách átria.

Přínosem tohoto řešení má být zkvalitnění infrastruktury, která vytváří podmínky pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností žáků základní školy. Dané podporované aktivity svým účelem přispěly ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí reálnou uplatitelnost žáků na trhu práce včetně procesu a postupů sociální inkluze.

Harmonogram prací 

  • realizace zadávacího řízení: 03 – 07/2020
  • realizace stavebních prací a dodávek: 08 – 10/2020

Rozpočet a financování

  • celkové náklady spojené s přípravou a realizací projektu: 5 851 769,90 Kč vč. DPH
  • výše poskytnuté dotace: 3 798 447,80 Kč (Integrovaný regionální operační program)

Odkazy

Přiložené soubory