Kyjov - DDH rozšíření pergoly, dlážděná plocha

IMG_0307

Předmětem projektu je zbudování rozšíření zázemí dětského dopravního hřiště v Kyjově. Rozšířením stávajícího krytého přístřešku – pergoly vznikne prostor pro dopravní výuku a vybudování sociálního zázemí.

Město Kyjov ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kyjov má zájem dobudovat v Kyjově krytý přístřešek sloužící pro výuku dopravní výchovy a pro obsluhu dopravního zařízení na dětském dopravním hřišti v Kyjově. V roce 2019 byl zrealizován projekt Dětské dopravní hřiště Kyjov, na kterém se také významně finančně spolupodílel Jihomoravský kraj. Stávající zázemí nevyhovuje požadavkům na teoretickou výuku dopravní výchovy. Město Kyjov se proto rozhodlo zázemí dětského hřiště rozšířit  dobudováním krytého přístřešku, v jehož uzavřené části je navrženo i sociální zázemí (dvě kabinky s WC mísou a chodbou s umyvadlem).

Hlavní přínosy projektu:

  • zkvalitnění podmínek pro teoretickou i praktickou dopravní výuku
  • zbudování přístřešku je důležitým aspektem při preventivních aktivitách pro žáky základních i mateřských škol na úseku dopravní výchovy – výuková místnost a toalety
  • snížení dopravní nehodovosti a omezení rizikových situací v silničním provozu
  • děti/ žáci si více uvědomuji zodpovědnost za své chování jako účastníci silničního provozu
  • atraktivnější zapojení pedagogů a rodičů

 

  • Termín realizace projektu: 04 – 12/2023
  • Celkový rozpočet projektu: 1 239 000 Kč
  • Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 929 250 Kč
  • Spolufinancování z rozpočtu města Kyjova: 309 750 Kč

Realizaci projektu finančně podpořil Jihomoravský kraj.

wr21mwanvn

Přiložené soubory

Galerie