Stavební úpravy části oplocení areálu DDM Kyjov

Image6

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti uživatelů využívajících služby Pedagogicko-psychologické poradny a Domu dětí a mládeže Kyjov i zlepšení estetického dojmu daného prostoru.

Projektem řešená část oplocení je v současnosti ve velmi špatném a nevyhovujícím technickém stavu způsobeném vlivem času, působí neestetickým dojmem a nesplňuje požadavky na bezpečnost osob pochybujících se v jeho bezprostřední blízkosti (uživatelé DDM Kyjov a poradny i přilehlého chodníku). 

Realizované stavební úpravy části oplocení budou zahrnovat demolici části betonového základového pasu z předního uličního pohledu a dobetonování nadzemní části betonového základového pasu z bočního uličního pohledu. Konstrukce plotu je navržena z ocelových rámů s dřevěnou výplní, vybarvené dřevěné profily budou v barvě DDM – červená, zelená, modrá a žlutooranžová.

  • Celkový rozpočet stavby: 590 282 Kč
  • Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 200 000 Kč
  • Spolufinancování z rozpočtu města Kyjova: 390 282 Kč
  • Termín realizace projektu: 03 – 12/2023

Realizaci projektu finančně podpořil Jihomoravský kraj.

wr2tgl6sdh

Přiložené soubory

Galerie