Kyjov - rozšíření parkoviště ulice Zahradní

IMG_20200710_103322
wrhxmsklmj

Cílem projektu je vybudování 27 kolmých a 4 podélných parkovacích stání mezi domem č.p. 1246/9 a areálem koupaliště na místě stávající nevyužívané zelené plochy na pozemcích parc. č. 259 a parc. č. 70/1 v k.ú. Kyjov. Jedná se o tzv. ekologické parkovací stání. Takový druh parkoviště je šetrný k životnímu prostředí a zajišťuje efektivní hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území města. Parkovací stání budou sloužit pro místí obyvatele i širokou veřejnost. Navržené zpevněné plochy plynule navazují na již zrekonstruované zpevněné plochy na Sídlišti Zahradní.

  • Termín realizace projektu: 10/2020 – 12/2023
  • Celkový rozpočet projektu: 1 860 223,21 Kč 
  • Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR: 773 077,11 Kč
  • Spolufinancování z rozpočtu města Kyjova: 1 087 146,10 Kč

Na realizaci projektu jsou poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Přiložené soubory