13.2. plakat_a3_dh_zadovjaci_2024_web

Koncert se koná v rámci Seriálu
dechových hudeb 2024 
v 18:00 hodin v divadelním sále KD.  V samém centru kyjovského Dolňácka,
v Žádovicích, se v r. 1955 poprvé rozezněly nástroje muziky s názvem
Žadovjáci. Současným kapelníkem a uměleckým vedoucím
je Ladislav Svoboda. 

vstupné 250 Kč