16.2. Bez názvu

Ve 20:00 hodin v estrádním sále KD. K tanci a poslechu hraje kapela
Charlie‘s K band. Skvělá zábava a bohatá tombola. Pořádá Spolek
rodičů a přátel ZŠ J. A. Komenského Kyjov, z.s. Předprodej vstupenek
a místenek od 12. 2. (PO) v informačním centru v Kyjově.
vstupné 200 Kč/místenka 50 Kč