Burza krojů

25.2. burza

13:00–16:00 nová budova Vlastivědného muzea Kyjov.
Na burze budou nabízeny lidové kroje, jejich součásti a materiál
na výrobu lidového oděvu především z oblastí Kyjovska, Vracovska,
Hanáckého Slovácka, Podluží a okolí. Přihlášky a bližší informace
vyplňte předem na webových stránkách muzea. 

23. 2. (PÁ) 16:00–19:00 příjem krojových součástí, 25. 2. (NE) 1700–1800 výdej
neprodaných krojů. 

vstupné 20 Kč