Dobrovolnictví ve veřejné správě

Městský úřad Kyjov se podpisem memoranda o spolupráci připojil k projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, p.o. MPSV, společně s dalšími partnery – Ministerstvem vnitra a organizací Hestia, dobrovolnickým centrem, z.ú. 

Společným cílem je aktivně se podílet na podpoře dobrovolnictví, motivovat, informovat a podporovat dobrovolníky z řad zaměstnanců města.

Přiložené soubory