Plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu k 31.12. daného roku je součástí závěrečného účtu.