Rozpočty příspěvkových organizací města Kyjova

Na tomto místě jsou zveřejňovány: NÁVRHY ROZPOČTŮ, SCHVÁLENÉ ROZPOČTY, NÁVRHY STŘEDNĚDOBÝCH VÝHLEDŮ ROZPOČTŮ a SCHVÁLENÉ STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTŮ příspěvkových organizací města Kyjova.

Způsob zveřejnění těchto dokumentů je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zvolen NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZŘIZOVATELE.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je možno schvalovat rozpočty příspěvkových organizací v souhrnných částkách. Rada města Kyjova při schvalování rozpočtů rozhoduje na základě podrobnějších rozpočtů.
Po schválení rozpočtů a po schválení závazných finančních ukazatelů města Kyjova vůči vlastním příspěvkovým organizacím, učiní příspěvkové organizace podrobný "rozpis" rozpočtu, se kterým dále během roku pracují.

Přiložené soubory:

  • Schválené R 2023 a schválené SVR PO - 2024 - 2023 - VYVĚŠENÉ

Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Kyjova na rok 2023 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů na období 2024 - 2025. Zveřejněno 22. 12. 2022. Schválila Rada města Kyjova dne 19. 12. 2022. Rozpočty jsou schvalovány v celkových částkách nákladů a výnosů. Podrobnější rozpisy těchto částek jsou k dispozici na Odboru školství a kultury.

  • NÁVRH R 2023 a  NÁVRH SVR PO 2024 - 2025 - VYVĚŠENÉ

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Kyjova na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na období 2024 - 2025. Vloženo 29. 11. 2022. Rozpočty bude schvalovat Rada města Kyjova nejdříve 16. den po jejich vyvěšení. Rozpočty jsou schvalovány v celkových částkách nákladů a výnosů. Podrobnější rozpisy těchto částek jsou k dispozici na Odboru školství a kultury.