Účty města Kyjova

Komerční banka, a. s. (příjmový účet)      86–2440070247/0100
Komerční banka, a. s. (výdajový účet)      1887430267/0100
ČSOB, a. s. (příjmový účet)      127450885/0300
ČSOB, a. s. (výdajový účet)      127452899/0300