Reklamy na sloupech veřejného osvětlení, reklamních panelech, plotech a budovách v majetku města

Reklama umístěná na zařízeních a nemovitostech ve vlastnictví města Kyjova (mimo přenosných reklam typu “A, bannerů, poutačů, pojízdných billboardů, aj.” a reklamních nosičů umístěných v pozemku města):

Na sloupech veřejného osvětlení

Jedná se o smluvní vztah uzavřený na pronájem reklamní plochy (cedule z pozinkovaného materiálu), která je následně umístěna na sloupech veřejného osvětlení, popř. na reklamních panelech. Na reklamní ploše lze umístit pouze reklamu nájemce nebo navigaci na komerční cíl. Předmětem nájmu není grafické zpracování (polep) – pronajímatel pouze pronajímá reklamní plochu.

Na plotech a budovách v majetku města

Jedná se o smluvní vztah uzavřený na pronájem plochy umístěné na nemovitém majetku ve vlastnictví města Kyjova za účelem vyvěšení reklamní plachty nájemcem na sjednanou dobu a za úhradu dle ceníku. Nájemce využije uvedenou plochu pro reklamu, jejímž účelem je rozšiřování povědomí veřejnosti o jeho podnikání, jakož i rozvoj podnikatelské činnosti za účelem dosažení, zajištění a udržení svých příjmů a tím i své pozice a bonity na trhu. Jiný účel reklamy, tj. textů a veškerých vyobrazení na reklamní plachtě, není přípustný. Nájemce pořídí a upevní reklamní plachtu na své náklady.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 30/1

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory