Věcná břemena

Právní úprava věcných břemen (služebností) je obsažena v občanském zákoníku.

  • k tíži pozemku ve vlastnictví města
  • k tíži pozemku ve vlastnictví třetí osoby ve prospěch města, případně ve prospěch pozemku ve vlastnictví města, apod.

Nejčastěji jsou k pozemkům ve vlastnictví města Kyjova zřizovány služebnosti inženýrské sítě, tj. do pozemku se ukládají kabely, rozvody, přípojky, řády apod.

Před samotným vybudováním inženýrské sítě se uzavírá smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, ve které jsou ujednány základní podmínky budoucí smlouvy včetně výše úplaty.

Výše jednorázových úplat za zřízení věcných břemen k nemovitostem je stanovena ceníkem vydaným Radou města Kyjova.

Po dokončení inženýrské sítě a jejím zaměření geometrickým plánem se po výzvě stavebníka uzavře smlouva o zřízení služebnosti. Na úhradu úplaty za zřízení služebnosti je vystaven daňový doklad.

O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě i o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti rozhoduje Rada města Kyjova.

Žádosti se podávají na odbor majetkoprávní.

Obdobným způsobem se vyřizují i žádosti o zřízení jiných typů služebnosti.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 30/1

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory