Strategické dokumenty a koncepce

územní plán

Územní plán Kyjov byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon). Územní plán Kyjov byl vydán…