Týrané, zneužívané či zanedbávané děti - Syndrom CAN