Na koho se obrátit dle činností

Druh práce

Pracovník

Telefonní

   číslo

Označení kanceláře

Vedoucí odboru

Mgr. Jaroslav

Řihánek, MBA

518 697 488

724 009 918

 

II. patro, kancelář č. S30

Oddělení sociální péče

Vedoucí oddělení

Sociální kurátorka

Sociální práce s osobami žijícími

rizikovým způsobem života, 

etnické menšiny

Margita 

Procházková, BA

518 697 477

602 155 657

přízemí, kancelář č. S11

Sociální práce

Sociální práce s rodinami

Mgr. Hana

Kolaříková

518 697 455

778 768 712

přízemí, kancelář č. S13

Sociální práce

Sociální práce se seniory 

a zdravotně postiženými,

agenda opatrovnictví

Bc. Kristina

Lopraisová, DiS.

518 697 494

770 143 234

přízemí, kancelář č. S13

Sociální práce 

s osobami ohroženými sociálním 

vyloučením - riziko ztráty bydlení,

sociální práce s osobami

se zdravotně postiženými,

žádosti do DPS

Bc. Martina

Hladišová, DiS.

518 697 475

778 768 710

přízemí, kancelář č. S12

Sociální práce

s osobami ohroženými sociálním 

vyloučením - riziko ztráty bydlení

Mgr. Miroslav Mlčoch

518 697 493

778 962 681

přízemí, kancelář č. S12

Sociální práce 

Sociální práce se seniory, 

žádosti do DPS

Bc. Jana Hladišová

518 697 589

778 441 254

přízemí, kancelář č. S14

Agenda opatrovnictví 

a sociálních pohřbů

               

 Bc. Ivana Sasínková 

518 697 489

778 768 713

přízemí, kancelář č. S14

Agenda opatrovnictví 

a zdravotnictví

Jana Dohnálková

518 697 478

770 149 121

přízemí, kancelář č. S14