Popis činnosti

Sociální práce

Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Užívaje teorií lidského chování a sociálních systémů, sociální práce zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti.

V rámci sociální práce odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče
 

 • Zajišťuje osobě v ohrožení života či zdraví, které není poskytována sociální služba, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu,
 • Koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením,
 • Zjišťování, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkování možnosti jejich poskytnutí,
 • Koordinuje poskytování sociálních služeb na území správního obvodu a realizuje činnosti sociální práce vedoucích k sociálnímu začleňování osob,
 • Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území Kyjovska,
 • Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území Kyjovska
 • Vyhledává osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí,
 • Shromažďuje a analyzuje údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebných pro posouzení jejich situace,
 • Zajišťuje dohody ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi o postupu řešení jejich situace hmotné nouze, hospodaří s jejich finančními prostředky,
 • Spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními, organizace, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají,
 • Spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou úřadu práce,
 • Poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
 • Spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky
 • Podává informace úřadu práce k vyhodnocení případu hodného zvláštního zřetele pro nárok na doplatek na bydlení u osob užívajících jiný než obytný prostor,
 • Posuzuje žádosti občana o pomoc při získání přiměřeného bydlení a vydává doporučení dalšího postupu