Právní předpisy

Živnostenský zákon

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Obsahové náplně živností

- nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplní jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zemědělství

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů