Často kladené otázky

otazník (1)

Lze zapsat dítě do cestovního pasu rodiče?

Ne, děti již nelze zapsat do cestovního pasu rodiče, platnost zápisu dětí skončila dnem 26.6.2012.

Mohu mít více cestovních pasů?

Ano, v odůvodněných případech jako, např. při vízové povinnosti, může občan požádat o vydání dalšího cestovního pasu.

Lze prodloužit platnost cestovního pasu?

Ne, občan musí vždy požádat o vydání nového CP.

Mohu pověřit k vyzvednutí cestovního pasu jinou osobu?

Za občana mladšího 15 let přebírá cestovní doklad jeho zákonný zástupce. Občan po dovršení 15 let vyzvedává cestovní doklad osobně.

V odůvodněných případech /dlouhodobý pobyt v zahraničí/  lze vyzvednout cestovní pas jinou osobou na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele/žadatele/. Plná moc viz příloha.

Je možné vyřídit žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými prvky v kratší lhůtě za příplatek?

Ano, cestovní pasy s biometrickými prvky typu BLESK se vydávají ve lhůtě do 5 pracovních dnů (den podání žádosti se nepočítá).

  • u žadatelů starších 15 let za správní poplatek 3 000 Kč s platností na 10  let
  • u žadatelů mladších 15 let za správní poplatek 1 000 Kč s platností na 5 let 

Ano, cestovní pasy s biometrickými prvky typu SUPERBLESK se vydávají ve lhůtě do 24 hodin (tento CP lze  vyzvednout pouze v Praze u Ministerstva vnitra).

  • u žadatelů starších 15 let za správní poplatek 6 000 Kč s platností na 10  let
  • u žadatelů mladších 15 let za správní poplatek 2 000 Kč s platností na 5 let

Můžu požádat o vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, i když mám trvalý pobyt v jiném správním obvodu?

Ano, o cestovní pas můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě