Popis činnosti

Odbor stavební úřad

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku stavebního řádu, jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • je příslušným obecným stavebním úřadem pro město Kyjov a obce Bukovany, Čeložnice, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, Milotice, Moravany, Mouchnice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Želetice

Obsah a rozsah dokumentace úřadu

Obsah a rozsah dokumentace je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2007 Sb.se provede kolaudační řízení podle  zákona č. 50/1976 Sb.

Telefon

518 697 542 

Úřední doba

Pondělí8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod.
Úterý8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 hod.
Středa8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod.
ČtvrtekNEÚŘEDNÍ DEN
Pátek8:00 – 11:00, 12:00 - 14:30 hod.

Náplň činnosti

 • poskytování územně plánovacích informací
 • územní řízení, územní souhlas a územní opatření
 • ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • stavební řízení
 • odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení (povolení a nařízení)
 • souhlasy s užíváním staveb, změny v užívání staveb, předčasné užívání staveb, zkušební provoz, kolaudace
 • uzavírání veřejnoprávních smluv
 • stavební dozor (kontrolní prohlídky stavby, nařízení neodkladného odstranění stavby, nařízení nutných zabezpečovacích prací, nařízení nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku, nařízení provedení udržovacích prací, ukládání opatření na sousedním pozemku nebo stavbě)
 • přestupkové řízení a řízení o správním deliktu na úseku stavebního řádu
 • ukládání pořádkových pokut
 • poradenství a konzultace
 • zabezpečení expertní součinnosti
 • vedení spisové služby
 • zpracování statistických výkazů
 • vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení dle části čtvrté správního řádu

Důležité odkazy

Rozdělení obcí mezi pracovníky stavebního úřadu

Ing. Pavel Hrbotický Milotice, Moravany, Vřesovice
Lukáš HýblLabuty, Nenkovice, Stavěšice, Strážovice, Želetice, Žádovice
Ing. et Ing. Jiřina Klobáskováagenda přestupků a vyvlastňování
Ing. Irena KostrhounováBukovany, Kelčany, Nechvalín, Ostrovánky, Skoronice, Vlkoš
Radek RubanKyjov
Lenka Štricová   Hýsly, Sobůlky, Šardice, Věteřov
Jiří ŠušákČeložnice, Kostelec, Svatobořice-Mistřín
Jana TománkováHovorany, Ježov, Mouchnice, Skalka
Simona VávrováKyjov

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě