Pořizovaná územně plánovací dokumentace

Územní plán Bukovany

Schválené zadání ÚP Bukovany dne 22.02.2024