Pořizovaná územně plánovací dokumentace

Změna č. 3 ÚP Kyjov.

Schválené zadání změny - ZO schválilo dne 05. 09. 2022.