Pořizovaná územně plánovací dokumentace

Změna č. 2 Územního plánu Nechvalín

Schválené zadání Změny č. 2