Pořizovaná územně plánovací dokumentace - NEPOŘIZUJE SE