Pořizovaná územně plánovací dokumentace

Územní plán Šardice

Schválené zadání - ZO schválilo dne 24. 5. 2021.