Pořizovaná územně plánovací dokumentace

Změna č. 2 Územního plánu Vracov

ZM rozhodlo dne 15. 12. 2021 o pořízení změna č. 2 ÚP