Změna č. 1 ÚP Vřesovice

Nedošlo k nabytí účinnosti.