Popis činnosti odboru

Odbor životního prostředí a územního plánování

vykonává státní správu pro celý region Kyjovska (správní obvod obce s rozšířenou působností, celkem pro 42 obcí) v oblastech životního prostředí a územního plánování (součástí oddělení územního plánování je také agenda památkové péče s výkonem státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov a samosprávy pro územní obvod města Kyjova).