Popis činnosti

Odbor koordinuje činnosti v oblasti: školství, kultury, mládeže, tělovýchovy, sportu a cestovního ruchu.

Činnosti na odboru

A – přenesená působnost v oblasti školství:

 • vykonává státní správu ve školství v obvodu své působnosti (42 obcí, 48 ředitelství škol a školských zařízení).

B – samostatná působnost v oblasti školství, kultury, mládeže, tělovýchovy, sportu a cestovního ruchu:

 • řeší problematiku na úseku činnosti škol a školských zařízení zřizovaných městem (informace o školách, předškolních a školských zařízení města, organizování školního roku, termíny zápisů do MŠ a ZŠ, prázdninový provoz MŠ a ŠD aj.)
 • zajišťuje podmínky pro provoz škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • stanovuje spádové obvody, profilaci škol
 • koordinuje aktivity mládeže ve městě a zabývá se jejich činností
 • organizuje akce na propagaci města a okolí
 • spolupracuje a koordinuje s kulturními institucemi ve městě, se společenskými, dětskými, charitativními, církevními organizacemi a občanskými sdruženími organizování kulturních a společenských akcí a oslav ve městě
 • spolupracuje s Turistickým a informačním centrem města
 • vydává propagační materiály města
 • koordinuje akce a výstavy v Radniční galerii; spolupracuje s ostatními galeriemi ve městě
 • metodicky řídí příspěvkové organizace zřizované městem
 • zajišťuje činnosti spojené s propagací města na veletrzích cestovního ruchu v ČR i zahraničí, v celostátních i regionálních materiálech pro cestovní ruch
 • spolupracuje se sportovními a tělovýchovnými organizacemi, spolupořádá veřejné sportovní akce, podporuje sportovní aktivity
 • zajišťuje kompletní agendu týkající se dotací z rozpočtu města pro jiné subjekty.