Elektronická podatelna

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Elektronická adresa: epodatelna@mukyjov.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Kyjov.

Adresa pro osobní nebo poštovní příjem datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Kyjov, podatelna, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov (tel. 518 697 411)

Úřední doba elektronické podatelny se řídí úředními hodinami úřadu.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, docx, rtf, txt, html, xls, xlsx, pdf, jpg, gif, tif, bmp, xml, png.

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP bez zaheslování.

Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. Dále nebudou přijaty datové zprávy, u nichž byl zjištěn škodlivý kód (viry apod.).

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 20 MB.

Akceptovatelný technický nosič: CD-ROM, DVD-ROM, USB disk

V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám bude sděleno, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu urad@mukyjov.cz

Kvalifikované certifikáty vydala : Česká pošta s.p.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo

nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.