Právní předpisy města

Přehled platných obecně závazných vyhlášek, nařízení a ostatních předpisů vydaných městem Kyjovem.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou k nahlédnutí na právním oddělení odboru majetkoprávního.

Od 1. 1. 2022 jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení města vyhlášeny jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků. Současně jsou zveřejňovány i na webu města.