Veřejné zakázky

Město Kyjov zadává všechny veřejné zakázky (malého rozsahu i dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje od společnosti PROebiz s.r.o (TENDERBOX, JOSEPHINE). 

Na stránkách profilu zadavatele naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

  • město Kyjov
  • IČO: 00285030
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002346

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. 

Profil zadavatele

Aktivní profil zadavatele
(zveřejněné veřejné zakázky a jejich dokumentace)

Profil zadavatele - archiv

Archivní (neaktivní) profil zadavatele
(zveřejněné veřejné zakázky a jejich dokumentace)

Administraci veřejných zakázek města zajišťuje Bc. Eva Julínková a Mgr. Eva Fialíková.