Působnost obce

Městský úřad vykonává velké množství činností na základě Zákona o obcích č. 128/2000. Dále je uveden přehled působností, které městský úřad vykonává.

Mapa regionů

eke3s2a459

Mikroregiony Kyjovska (mapka)

ekezru6zut

Působnost stavebních úřadů 

ekfkziypqv

Obvody obcí s pověřeným obecným úřadem

ekg5df4rl5

Správní obvod obce s rozšířenou působností

ekgkbc525p