Bednaříková Jarmila, Doc. PhDr. CSc.

Bednaříková Jarmila, Doc. PhDr. CSc.

Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (*17. 9. 1952 v Kyjově)

  • Historička, vysokoškolská pedagožka a spisovatelka
  • Cenu města Kyjova získala 8. prosince 2013
  • Oceněna za celoživotní pedagogickou, publicistickou, vědeckou činnost a působení v oblasti veřejného života