Dlouhý Jiří, Dr. PhMr.

Dlouhý Jiří, Dr. PhMr.

Dr. PhMr. Jiří Dlouhý (*26. 2. 1929 v Kyjově)

  • Lékárník, čestný člen Československé a České lékárnické komory 
  • Cenu města Kyjova převzal 26. dubna 2015 
  • Oceněn za celoživotní vlastenectví, patriotismus a za dosažené úspěchy v rámci osobní profese v oboru farmacie