Máčel Oldřich

Máčel Oldřich

Oldřich Máčel  (1. 2. 1910 v Bohuslavicích – 17. 8. 1998 v Hustopečích)

  • Sbormistr, hudební skladatel, profesor kyjovského gymnázia
  • Cenu města Kyjova získal 13. září 1996
  • Oceněn za celoživotní dílo v oboru sborového zpěvu