Otruba Vítězslav, prof. RNDr. CSc.

Otruba Vítězslav, prof. RNDr. CSc.

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (*19. 6. 1942 v Kyjově)

  • Významný chemik
  • Cenu města Kyjova získal 27. září 2022
  • Oceněn za dlouholetou výzkumnou a pedagogickou činnost v oblasti analytické chemie a atomové spektrometrie