Otruba Vítězslav, prof. RNDr. CSc.

Otruba Vítězslav, prof. RNDr. CSc.

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (*19. 6. 1942 v Kyjově)

Cena města Kyjova byla význačnému chemikovi udělena 27. září 2022 za dlouholetou výzkumnou a pedagogickou činnost v oblasti analytické chemie a atomové spektrometrie