Udělení, rozšíření řidičského oprávnění po absolvování odborného výcviku v autoškole

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:11
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - příjem žádostí
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Udělení, rozšíření řidičského oprávnění po absolvování odborného výcviku v autoškole

Lze vyřídit na každém úřadu obce s rozšířenou působností.

 • žadatel je povinen se dostavit osobně - zastoupení není možné
 • žádost o udělení nebo rozšíření řidičského průkazu se nevypisuje, tiskne se z aplikace
  na přepážce  registru řidičů

 Žadatel předloží:

 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
 •  doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší víc než 6 měsíců
 • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem ve smyslu Příloha 2 vyhlášky
  Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení
  motorových vozidel
 • u žadatele, který nedosáhl věku 18 let je nutná přítomnost zákonného zástupce. Zákonný zástupce doloží platný doklad totožnosti a rodný list dítěte (žadatele)
 • pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, prokazuje obvyklé bydliště (podrobnosti uvedeny v § 92 odst. 4 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)

Správní poplatek:

Udělení řidičského oprávnění (první řidičský průkaz) - správní poplatek ve výši 200 Kč (u poprvé uděleného řidičského oprávnění lze vydat řidičský průkaz pouze ve lhůtě do 20 dnů).

Rozšíření řidičského oprávnění: 

 • správní poplatek ve výši 200 Kč - při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 20 dnů)
 • správní poplatek ve výši 700 Kč - při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů)

Správní poplatek lze uhradit na pokladně úřadu hotově nebo prostřednictvím platební karty.

 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě