Vydání řidičského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:11
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - příjem žádostí
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Vydání řidičského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený

Řidičský průkaz můžete vyřídit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského
průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) povinen tuto skutečnost 
neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Žadatel může podat žádost:

  1. osobně: žádost o vydání řidičského průkazu se nevypisuje, tiskne se z aplikace na přepážce registru řidičů
  2. elektronicky:  Portál dopravy (přihlášení) ; Portál občana (přihlášení)

Při osobním podání žádosti žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
  • pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, prokazuje obvyklé bydliště
  • správní poplatek 200 Kč (ve lhůtě do 20 dnů) nebo správní poplatek 700 Kč (ve lhůtě 5 pracovních dnů)

Správní poplatek lze uhradit na pokladně úřadu hotově nebo prostřednictvím platební karty.

Do doby vydání řidičského průkazu bude žadateli vydáno "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu" s platností  30 dnů ode dne vydání a který platí pouze na území České republiky, pouze za podmínky, že stávající řidičský průkaz byl platný.

Převzetí řidičského průkazu:

  • držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím
     zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ PLNÉ MOCI (plná moc ke stažení)
  • současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat “náhradní” řidičský průkaz

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě