Vrácení řidičského oprávnění

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:11
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - výdej dokladů
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Vrácení řidičského oprávnění

Po uplynutí zákazu řízení/po upuštění zbytku sankce/trestu

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Pokud byl zákaz činnosti/trestu udělen na dobu 6 měsíců-1 rok žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • dopravně-psychologické vyšetření

Pokud byl zákaz činnosti/trestu udělen na dobu 1 rok a více žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dnů, vydaný posuzujícím lékařem
 • dopravně-psychologické vyšetření

Pokud od zadržení řidičského průkazu/nabytí právní moci zákazu činnosti/trestu uplynul více než 1 rok žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dnů, vydaný posuzujícím lékařem
 • dopravně-psychologické vyšetření,
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení ne starší 60 dnů
 • Žadateli, kterému byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců, za skutek spáchaný od 1.7.2023, vzniká povinnost prokázat absolvování terapeutického programu

Pokud se prvožadatel ve zkušební době 2 roky dopustí přestupku ohodnocenému 6 body (spáchaného po 1.1.2024 včetně) doloží:

 • dopravně psychologický pohovor
 • školení začínajících řidičů
 • a je povinen do 3 měsíců ode dne doručení výzvy absolvovat DPP a ŠZŘ a nejpozději poslední den lhůty obojí potvrzení doručit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 • Pokud tak řidič neučiní poslední den lhůty, tak následující den pozbývá řidičské oprávnění a je povinen tento den odevzdat řidičský průkaz, jinak se dopouští přestupku podle § 125c odst. 4 zákona 361 Sb.

 

Po 1 roce po pozbytí ŘO z důvodu dosažení 12 bodů

Žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dnů, vydaný posuzujícím lékařem
 • dopravně-psychologické vyšetření,
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení ne starší 30 dnů

Po obnovení zdravotní způsobilosti

Žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dnů, vydaný posuzujícím lékařem
 • pokud od odnětí řidičského oprávnění pro   ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než 3 roky, doloží doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dní

 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory