Mezinárodní řidičský průkaz (do zemí mimo EU a EHS)

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:11
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - příjem žádostí
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičský průkaz můžete vyřídit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Mezinárodní řidičský průkaz:

  • je  doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory  mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle Vídeňské úmluvy a vzor podle Ženevské úmluvy
  • Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky
  • Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění, resp. platného řidičského průkazu
  • Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně, nelze podat v zastoupení

K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu potřebujete: 

  • platný řidičský průkaz
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
  • 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (3,5 x 4,5 mm)
  • správní poplatek ve výši 50 Kč

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

Mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, převzetí prostřednictvím zmocněnce není možné.

Správní poplatek lze uhradit na pokladně úřadu hotově nebo prostřednictvím platební karty.

Právní postup vyřízení žádosti je stanoven:

Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, Úmluvou o silničním provozu z Vídně (1968), Úmluvou o silničním provozu ze Ženevy (1949), vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Státy uznávající MŘP vzor Ženeva 1949: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en

Státy uznávající MŘP vzor Vídeň 1968: https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11

 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory