Parkovací průkaz pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:11
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - ZTP
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Parkovací průkaz pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Parkovací průkaz nelze vyřídit na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, žádost je nutné podat dle místa trvalého bydliště.

Komu je parkovací průkaz určen:

  • osobám zdravotně a tělesně postiženým s platným průkazem ZTP a ZTP/P.

Jaké výhody přináší:

  • bezplatné stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, a to ve všech státech EU.
  • vozidla, která mají viditelně vystavený parkovací průkaz, nejlépe za předním sklem ze strany od řidiče, nemusejí mít zakoupenu dálniční známku, protože jsou od mýtného plně osvobozena.

Žadatel předloží:

  • průkaz držitele ZTP a ZTP/P
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
  • 1 ks aktuální průkazové fotografie 3,5 x 4,5 cm
  • nezletilá osoba, osoba v opatrovnictví: Rodný list, originál rozhodnutí o opatrovnictví a platný doklad totožnosti zástupce

Nelze vyřídit na plnou moc!

Držitel průkazu se dostaví bud osobně na přepážku registru řidičů, Masarykovo nám. 1. dveře č. 11, nebo v případě imobility zůstane v autě na přilehlých parkovištích, kde s ním parkovací kartu podepíše oprávněná osoba.

Parkovací průkaz můžete vyřídit:

  • Vydat parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením může jen místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle vašeho trvalého pobytu. (Při vydávání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností se řídí ustanovením § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde mimo jiné je uvedeno, že místní příslušnost správního orgánu je určena v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu).

 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě