Řidičský průkaz povinná výměna z důvodu platnosti řidičského průkazu (popř. po platnosti)

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:11
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - příjem žádostí
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Řidičský průkaz můžete vyřídit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

 • žadatel je povinen dostavit se osobně - zastoupení není možné
 • žádost o vydání řidičského průkazu se nevypisuje, tiskne se z aplikace na přepážce registru řidičů

Žadatel předloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
 • stávající řidičský průkaz
 • pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, prokazuje obvyklé bydliště (podrobnosti uvedeny v § 92 odst. 4 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)

Vystavení nového řidičského průkazu:

 •  ve lhůtě 20 dnů ZDARMA
 • do 5 pracovních dnů (správní poplatek ve výši 700 Kč)
 • správní poplatek lze uhradit na pokladně úřadu hotově nebo prostřednictvím platební karty

Převzetí řidičského průkazu:

 • držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím
   zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ PLNÉ MOCI (plná moc ke stažení)
 • současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz

Elektronické podání žádosti:

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory