Změna údajů v řidičském průkazu (jméno, příjmení, titul)

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:11
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - příjem žádostí
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Změna údajů v řidičském průkazu (jméno, příjmení, titul)

Lze vyřídit na každém úřadu obce s rozšířenou působností.

  • změnu údajů, které jsou zaznamenány v řidičském průkazu, je držitel povinen oznámit registru řidičů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo 
  • žadatel je povinen se dostavit osobně - zastoupení není možné
  • žádost o vydání řidičského průkazu se nevypisuje, tiskne se z aplikace na přepážce registru řidičů

 Žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, popř. cestovní pas) 
  • stávající řidičský průkaz
  • pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, prokazuje obvyklé bydliště (podrobnosti uvedeny v § 92 odst. 4 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
  • Při změně jména nebo příjmení žadatel dále doloží:

        - nový občanský průkaz se změnou

        - oddací list

        - rozhodnutí o změně jména nebo příjmení 

  • Pro zápis titulu doloží originál diplomu, v případě kdy titul není zapsán v občanském průkazu
  • správní poplatek ve výši 200 Kč (lhůta vydání do 20 dnů)
  • správní poplatek ve výši 700 Kč (lhůta vydání do 5 pracovních dnů)

Správní poplatek lze uhradit na pokladně úřadu hotově nebo prostřednictvím platební karty.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě